Stiri

Vineri 19 Octombrie 2012, 09:42:04Emitent: InfoTrade

Legea 177 18 octombrie 2012 pentru modificarea articolului 34 al 5 lit b din codul fiscalARTICOL UNIC
La articolul 34 alineatul (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:b)contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice si a cartofului, pomicultura si viticultura au obligatia de a declara si de a plati impozitul pe profit anual, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul;


 


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.