Stiri

Miercuri 06 Septembrie 2017, 14:11:27Emitent: InfoTrade

O.M.F.P. 2343/2017 Procedura contracte cu timp partialPotrivit prevederilor art. 140 alin. (2) din Codul fiscal, in cazul castigului lunar brut din salarii, realizat in baza unui contract individual de munca cu norma intreaga sau cu timp partial, al carui nivel este sub nivelul salariului minim brut pe tara, venitul luat in calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contributiei de asigurari sociale (CAS) datorate de angajatori este salariul minim brut pe tara, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ.


Conform art. 140 alin. (3) lit e), prevederile alin. (2) nu se aplica persoanelor care  realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara.


In scopul aplicarii exceptiei, salariatii au obligatia de a depune lunar (pana pe data de 5 a lunii urmatoare) la fiecare angajator (cu exceptia acelora la care venitul brut depaseste salariul minim) o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca veniturile lunare brute cumulate sunt cel putin egale cu salariul minim brut pe tara.


Pentru veniturile aferente lunii august declaratia pe propria raspundere se depune pana pe data de 10 septembrie 2017.
Fiecare angajator va elibera salariatului, la cerere, un document din care sa rezulte venitul brut realizat.
Modelul declaratiei pe propria raspundere este prezentat in anexa la ordin.